Upphandling

Att upphandla är en process där många viktiga pusselbitar måste vara på plats. Attenda gör en många gånger komplicerad affär till något överblickbart och konkret. Genom att anlita oss i er nästa upphandling sparar ni inte bara tid utan även resurser och pengar. Processerna i privata rekryteringar och offentliga upphandlingar är olika. Attenda har erfarenhet av båda processerna och genomför ungefär lika många varje år.

Upphandling av restaurang- och konferensentreprenad

 

Vår metod för restaurangupphandling bygger på följande tre steg:

Behovsinventering och ekonomisk analys

Vi går igenom företagets behov och önskemål, genomför intervjuer, ser över affärsmöjligheter och de ekonomiska förutsättningarna. Vi presenterar grunderna för den kommande upphandlingen och fastställer förutsättningarna för en lyckad affär.

 

Produktions- och genomförandefas

Här tar Attenda på sig ansvaret för alla delar i processen. Vi sammanställer distributionslista, anbudsunderlag och avtalsutkast samt hanterar frågor och visning av objektet. Här finns möjlighet att nyttja Attendas nätverk av entreprenörer.
 
 

Sammanställning och utvärdering

Inkomna anbudssvar analyseras och sammanställs.  Många gånger genomförs även praktisk och muntlig presentation med hjälp av Attenda. I utvärderingen ger vi er förutsättningarna inför det slutgiltiga valet.