Förstudie

En förstudie kan ha många ansikten. Uppdraget kan vara en enkel kalkyl eller en genomgripande analys. I en byggprocess är det en klar fördel att ta in Attenda i ett tidigt skede. 

Som exempel har vi;

  • Hjälpt beställaren värdera behovet av en restaurang- och konferensverksamhet i fastigheten.
  • Rådgivande i val av placering och ytbehov av verksamheten i byggnad. 
  • Genomfört konsekvensanalyser vid förändringar.
  • Beräknat och analyserat företagets totalkostnader för restaurangverksamheten och eventuella lunchförmåner.
  • Beräknat operatörens hyresförmåga.
  • Genomlyst flöden och logistik i fastigheten. 
  • Tagit fram operatörs- och konceptprofil som passar beställarens önskemål och affärsidé.
  • Utfört marknadsanalyser och beskrivit förutsättningarna för restauration i ett givet område.
  • Rådgivande vid avtalskonstruktioner.

 

Förstudie vid upphandling av restaurang- och mötestjänster