Byggnation, logistik och inredning 

När det är dags för arkitekter att rita de första skisserna för kök och matsal; medverkar, rådgiver och stöttar Attenda beställaren genom att vara behjälplig i kravställan. Det kan t. ex. vara frågor gällande möblering, flöden, serveringslinjer, ljudproblematik, kassasystem, uppbyggnad kök och disk. Många gånger kan programhandlingar utgå från Attendas förstudie.

Attenda länkar ihop olika discipliner såsom t. ex. inrednings- och köksarkitekt, förklarar syftet med verksamheten, koncept, behov och skapar samsyn. Inte sällan integreras entré-, arbetsplats och receptionsytor tillsammans med restaurangytor för att på så vis skapa bästa möjliga funktion.