Byggnation, logistik och inredning - tredje platsen

När det är dags för arkitekter att skapa idéskisser för kök och matsal; medverkar, rådgiver och stöttar Attenda beställaren genom att vara dess programledare och behjälplig i kravställan. Det kan t. ex. vara frågor gällande möblering, flöden, serveringslinjer, ljudproblematik, kassasystem, uppbyggnad kök och disk. Många gånger kan programhandlingar utgå från Attendas förstudie.

Attenda länkar ihop olika discipliner såsom t. ex. inrednings- och köksarkitekt, förklarar syftet med verksamheten, koncept, behov och skapar samsyn. Inte sällan integreras entré-, arbetsplats och receptionsytor tillsammans med restaurangytor för att på så vis skapa bästa möjliga funktion.

Attenda hjälper fastighetsägaren att ställa om sin verksamhet till den tredje platsen efter pandemin.

Samtidigt är behovet av social samvaro större än någonsin. Det nya ordet ”Hänglängtan”, som myntades av Karin Fundell på Input Consulting, beskriver väl den enorma avsaknaden av sociala relationer och att få ”hänga” som en av de stora biverkningarna i pandemins spår. När vi inom (förhoppningsvis) en snar framtid återgår till ett mer normalläge i världen, kommer arbetsplatserna bli mer sociala mötesplatser och rekreation och samvaro i närområdet allt viktigare, enligt forskning från Lunds universitet. Den tredje platsen kommer därmed segla upp på andra platsen i våra liv."

Emma Håkansson

Place promotion