Byggnation, logistik och inredning

När det är dags för arkitekter att skapa idéskisser för kök och matsal; medverkar, rådgiver och stöttar Attenda beställaren genom att vara dess förlängda arm och behjälplig i kravställan. Det kan t. ex. vara frågor gällande möblering, flöden, serveringslinjer, ljudproblematik, kassasystem, uppbyggnad kök och disk. Många gånger kan idéskisser utgå från Attendas förstudie. Attenda länkar ihop olika discipliner såsom t. ex. inrednings- och köksarkitekt, förklarar syftet med verksamheten och skapar samsyn. Inte sällan integreras entré- och receptionsytor tillsammans med restaurangytor för att på så vis skapa bästa möjliga funktion.