Avtalsanalys

Vid en avtalsanalys ser vi över nuvarande avtal tillsammans med en genomlysning av verksamheten inför en omförhandling eller för att värdera behovet av en ny upphandling.

En analys av en pågående entreprenad är ett enkelt och effektivt sätt att värdera sin affär.  

Frågor som kan uppstå är t. ex.

  • Ska hyran upp eller ner?
  • Är avtalsformen rimlig för Beställare och/eller Leverantör?
  • Är det rätt Leverantör i uppdraget - tillför den mervärde?
  • Hur gör man när Leverantören har indirekt besittningsskydd och en förändring behövs?
  • Hur ska vi få in våra grundvärderingar i Leverantörens verksamheten?
  • Håller Leverantören och/eller Beställaren sig till avtalet? 

 

Avtalsanalys vid omförhandling av restaurangentreprenad