Avtalsanalys

Vid en avtalsanalys ser vi över nuvarande avtal tillsammans med en genomlysning av verksamheten inför en omförhandling eller för att värdera behovet av en ny upphandling.

En analys av en pågående entreprenad är ett enkelt och effektivt sätt att värdera sin affär.  

Frågor som kan uppstå är t. ex.

  • Ska hyran upp eller ner?
  • Är avtalsformen rimlig för beställare och/eller operatör?
  • Är det rätt operatör i uppdraget - tillför denne mervärde?
  • Hur gör man när operatören har indirekt besittningsskydd och en förändring behövs?
  • Hur ska vi få in våra grundvärderingar i operatörens verksamheten?
  • Håller operatören och/eller beställaren sig till avtalet? 

 

Avtalsanalys vid omförhandling av restaurangentreprenad