Våra tjänster

Attenda erbjuder tjänster som underlättar för er som Beställare att ta kloka och genomtänkta beslut. Vidare lotsar Attenda er genom den - många gånger - komplexa processen från förstudie till upphandling parallellt med byggtekniska frågor. 

Vårt arbete ligger i att skapa ett stabilt förhållande mellan Beställare och Leverantör. Vi kompetensförstärker er som Beställare i dessa processer med syfte att skapa påtagliga mervärden samt säkerställa varumärke.

Våra kunder hittar vi i publika verksamheter, byggföretag, hos framsynta fastighetsägare och förvaltare, kommuner samt myndigheter. Men lika ofta är det ett företag med egen restaurang- och/eller konferensverksamhet som inte har tid eller möjligheter att hantera dessa frågor.

Läs mer om våra tjänster inom:

 

Verksamhet Attenda mötes- och restaurangkonsult