Våra tjänster

Attenda erbjuder tjänster som underlättar för er som beställare att ta kloka och genomtänkta beslut. Vidare lotsar Attenda er genom den - många gånger - komplexa processen från förstudie till upphandling parallellt med byggtekniska frågor. 

Vårt arbete ligger i att skapa ett stabilt förhållande mellan beställare och entreprenör. Vi kompetensförstärker er som beställare i dessa processer med syfte att skapa påtagliga mervärden samt säkerställa ert varumärke.

Våra kunder hittar vi i publika destinationer, byggföretag, föreningar, hos framsynta fastighetsägare och förvaltare, kommuner samt myndigheter. Men lika ofta är det ett företag med egen restaurang- och/eller destinationsverksamhet som inte har tid eller möjligheter att hantera dessa frågor.

Läs mer om våra tjänster inom:

 

Verksamhet Attenda mötes- och restaurangkonsult