VHS

Kompetensstöd till VHS i samband med i upphandling (LOU) av entreprenör till restaurang och cateringverksamheten i Sveriges Riksdag. Attendas åtagande bestod i att upprätta objektsbeskrivning, ekonomisk analys, visning av objekt, förslag till utvärderingskriterier samt delaktig i utvärdering. 2004

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »