Väderstad AB

Väderstad

Uppdrag 1 (2022)

Förstudie

Mitt på den vackra östgötaslätten i orten Väderstad, Mjölby kommun, ligger ett av Sveriges mer framgångsrika bolag – Väderstad AB. Bolaget växer och behovet av egen restaurang har blivit stort. Därför bygger Väderstad dels nya kontorsplatser och konferenslokaler, dels en ny restaurang på området. Attenda har genom förstudien varit behjälplig med att ta fram lämplig avtalsform, kalkylerat på de ekonomiska förutsättningarna inbegripet subventionskostnader och förslag på betallösningar för hela området. Under arbetet med förstudien genomfördes en enkät gällande önskemål förtäring bland de anställda. 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »