Nordisk Renting - Ursvik Entré

Mellan Rissneleden och Ulvsundavägen i Sundbyberg ligger Ursvik Entré som tidigare kallades Bankhus 90. Här hade SEB sitt huvudkontor under knappt 30 år.

2013 beslutade SEB att slå ihop alla sina kontor i Stockholm och flytta till Arenastaden.

Uppdrag 1

Nordisk Renting som äger fastigheten kommer att uppdatera fastigheten för kommande hyresgäster. En fråga som har varit något av ett ”moment 22” är huruvida  – för att göra den attraktiv på hyresmarknaden – Nordisk Renting ska ta fram ett koncept för Fastigheten eller renovera, konceptualisera och uppdatera efter varje hyresgästs önskemål. 

Attenda fick till uppgift att ta fram en förstudie som visar på vilket sätt Restaurang- och konferensverksamheten kan stärka fastighetens varumärke samt vara så intressanta och kvalitativt bra, att detta blir avgörande för den presumtive hyresgästens val av arbetsplats.

Förstudien belyser Restaurang- och konferensverksamhetens omfattning, marknad, utbud, affärsmöjligheter, funktion som mötesplats, ekonomiska förutsättningar, tänkbara avtalsupplägg samt hur Restaurangverksamheten kan vara behjälplig att uppnå Nordisk Rentings mål och vision.

Uppdrag 2 (2019)

Rekrytering av Restauratör samt medverkan under projektering av restaurang Chotto.

Uppdrag 3 - programledning byggnation (2022)

Attenda fick i uppdrag att programleda byggnationen av ny restaurangverksamhet. Programledningens uppgift var att säkerställa att överenskommet koncept blev verklighet och att kompetensförstärka Nordisk Renting i byggfasen och implementeringen av restauratör. 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »