Uppsala universitet - Ångströmlaboratoriet

Uppdrag 1 - förstudie

Ångströmlaboratoriet klustrar sin verksamhet och bygger ut sin fastighet för att få plats. Förstudien huvuduppgift var att ta reda på huruvida det behövdes en fullskalig restaurang eller ej samt i såfall hur stor. Studien fokuserade primärt på studenternas måltidsbehov och enkät gick ut där 900 studenter svarade på frågor kring deras måltidsvanor. Utmaningen blev hur man skapar samma förutsättningar för studenter och övriga trots olika ekonomiska villkor (2018). 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »