Uppsala stadshus - FFAB

 

Förstudie (2019)

Uppsala kommun håller på att bygga nytt stadshus om ca 27 000 m² mitt i centrala Uppsala.

I det nya stadshuset kommer det att finnas utställningar, kontaktcenter, reception, konferenscenter och restaurangverksamhet.

I stadshuset kommer ca 1 650 personer ha sin arbetsplats och inflyttning är preliminärt beräknad till hösten 2021.

Som en del i att uppnå och spegla Uppsala kommuns syfte och målsättning med restaurangverksamheten i stadshuset - valde Uppsala kommun med Attendas hjälp - att se över restaurangverksamheten och belysa dess omfattning, kapacitet, marknad, utbud, logistik, funktion som mötesplats, ekonomiska förutsättningar, tänkbara avtalsupplägg.

Förstudien utgör ett beslutsunderlag för Uppsala kommuns fortsatta hantering av restaurangrelaterade frågor för Uppsala kommun.

 

Upphandling (2021)

Attenda tillsammans med Uppsala upphandlingsenhet och FFAB genomför upphandling av restauratör till Uppsala nya stadshus. Upphandlingen genomfördes dels via teoretiskt inlämnade anbud i kombination med praktisk presentation.3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »