Uppsala Konsert & Kongress (UKK)

Förstudie omfattande analys av restaurang- och kongressverksamhetens ekonomiska förutsättningar samt upprättande av driftsbudget över en inledande treårsperiod. I uppdraget ingick även att beskriva och sammanställa konsekvensanalys av organisations-, drifts- och avtalsformer. 2005 - 2006

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »