Uppsala Konsert & Kongress (UKK)

 

 

Uppdrag 1

Förstudie omfattande analys av restaurang- och kongressverksamhetens ekonomiska förutsättningar samt upprättande av driftsbudget över en inledande treårsperiod. I uppdraget ingick även att beskriva och sammanställa konsekvensanalys av organisations-, drifts- och avtalsformer. 2005 - 2006

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »