Unionen

Uppdrag 1
Förstudie med inriktning på ekonomi, konsekvensanalys och alternativa möjligheter i samband med renovering och ombyggnation av restaurang- och konferensanläggningen i Sifs huvudkontor, Stockholm. 2004

Uppdrag 2
Upphandling av restauratör till Sifs huvudkontor på i Stockholm. Upphandlingen omfattade drift av restaurang, intern och extern konferensverksamhet, representationsmatsalar, intern catering, samt måltidsservice till Sifs ca 400 medarbetare. 2005

Uppdrag 3
Förstudie med syfte att analysera nuvarande och framtida ekonomi samt omfattning i restaurangverksamheten i Unionens huvudkontor. I förstudien ingick även ett antal olika förslag på utveckling och hantering av verksamheten, samt dess konsekvenser. 2009

Uppdrag 4
Vidareutveckling av ovanstående förstudie där Attenda fick i uppdrag att definiera Unionens kostnader för restaurang- och konferensverksamheten, utifrån det beslut som Ledningsgruppen fattat gällande verksamhetens framtida driftsform. 2010

Uppdrag 5
Ekonomisk analys med syfte att analysera restaurangverksamhetens nuvarande ekonomi samt föreslå kostnadsbesparande åtgärder. 2012

Uppdrag 6
Baserat på tidigare genomförd ekonomisk analys önskar Unionen ändra avtalsform. Attendas uppdrag är att sammanställa nytt avtalsförslag och belysa riktlinjerna för en omförhandling med nuvarande restauratör. 2013

Uppdrag 7
Förstudie. Unionen har beslutat om en omfattande ombyggnation av sina nuvarande lokaler och vill i samband med detta se över behovet av restaurang- och konferensrelaterad service samt dess funktionalitet, omfattning och driftsform - pågående.

Uppdrag 8

Rekrytering av operatör. Attenda siktade in sig på proffisionella konferensoperatörer då huvudelen av Unionens verksamheten är inriktad på olika möten och utbildningar. Sabis vinner uppdraget.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »