Tv4

 
tv4
 
Uppdrag 1
Förstudie på befintlig verksamhet, med syfte att finna förslag på förbättringsåtgärder samt ekonomisk analys och påvisa möjliga avtalsformer. 2014

Uppdrag 2
Upphandling av restauratör. Viktiga kriterier för TV4 var att stärka företagets matprofil, utveckla matsalen till en mötesplats under hela arbetsdagen samt förbättra restaurangservicen till TV4:s interna beställningsverksamhet och skapa ett behovsanpassat utbud. Vinnande anbud blev Kalaset Arrangemang AB, som bl.a. driver Usine på Södermalm. 2015

Uppdrag 3

Formulering av nytt avtal för restaurangverksamheten

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »