THS (Tekniska Högskolans Studentkår)

Uppdrag 1
Förstudie med syfte att finna utvecklingsmöjligheter i en olönsam och föga uppskattad restaurangverksamhet i THS kårhus, Nymble. Avskaffandet av kårobligatoriet påverkade dessutom THS ekonomi negativt samt att behovet av att profilera sig och locka studenterna till kårhuset ökade. Attendas förstudie gav ett antal radikala förändringar, bl a flyttade studentbokhandeln in i fastigheten och slogs ihop med den nya bistron till en shop-in-shop. Mötesfunktionerna i fastigheten förbättrades och avspärrningar togs bort. Dessutom övertog THS driften av hela restaurangverksamheten, vilket underlättade hanteringen av serveringstillstånd i samband med alla events i fastigheten. 2009

Uppdrag 2
Rekrytering av restaurangchef till verksamheten i kårhuset. Attenda svarade för kravspecifikation, arbetsbeskrivning, annonsering, intervjuer och urval. De tre främsta kandidaterna presenterades för THS för slutligt val. 2010

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »