Tekniska Museet

Uppdrag 1

Förstudie

Attenda fick i uppdrag att analysera logistik, kapacitet, ekonomi samt målgrupper för planerad nyetablering av restaurangverksamhet på Tekniska Museet. Utmaningen bestod i att dels förhålla sig säsongernas ojämna beläggning dels ett utbud som var riktat till främst barn - alla små genier - med ett stort mått av pedagogiskt innehåll. Efter förstudie beslöts att dåvarande kök flyttades för att få en bättre kapacitet och exponering.

Uppdrag 2

Upphandling

Attenda genomförde i samarbete med inköpschefen på Tekniska Museet en upphandling med stort fokus på barn och hållbarhet. Nordrest med Pontus Frithiof vann upphandlingen. 

 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »