Täby GK

Uppdrag 1 - Förstudie (2023)

Som en del i att uppnå klubbhusets syfte och Klubbens målsättning, valde Klubben Attendas hjälp, att primärt se över verksamheten i Klubbhuset, Skålhamra gård.

Attenda fick till uppgift att särskilt syna Klubbhusets; utformning, placering, logistik och kapacitet, kvalitetsinriktning, utbud, betaltekniska lösningar, hyresmodell/avtal, affärsmöjligheter, marknad samt ekonomiska förutsättningar samt övriga möjliga funktioner i byggnaden. Attenda samarbetade med inrednings- och köksarkitekt vars idéer och skisser inkluderades i förstudien.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »