Swedbank - huvudkontor

Swedbank logga

Uppdrag 1
Förstudie med syftet att värdera behovet av en intern personalrestaurang. Studien omfattade bl.a avtals-, behovs- och närområdesanalys samt en konsekvensanalys i vilken olika scenarier utvecklades. 2004 - 2005

Uppdrag 2
Förstudie inför Swedbanks flytt till nytt huvudkontor i Sundbyberg. Flytten omfattar drygt 2 000 medarbetare. Attendas uppdrag bestod i att fastställa grundförutsättningarna för personalrestaurang, café, gästmatsalar och intern konferensservice utifrån Swedbanks behov, krav och önskemål. Dessutom utgjorde förstudien en grund för dimensionering och utformning av verksamheten. Efter avslutad förstudie har Attenda även deltagit i byggmöten för att tillvarata restaurangverksamhetens intressen. 2011-2012

Uppdrag 3
Svara för framtagande av anbudsunderlag, avtalsförslag och förslag på urval av lämpliga restauratörer. Upphandlingsprocessen svarade Swedbanks inköpsavdelning för, 2012

Uppdrag 4
Svara för framtagande av anbudsunderlag, avtalsförslag och förslag på urval av lämpliga restauratörer. Upphandlingsprocessen svarade Swedbanks inköpsavdelning för, 2019

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »