Sven-Harrys Konstmuseum

 

Förstudie samt upphandling av Sven-Harrys Konstmuseums restaurangverksamhet med syfte att säkerställa konstmuseets varumärke, skapa bra samarbete mellan restauratör och uppdragsgivare samt skapa större flöde till museets verksamhet.

Sven-Harrys Konstmuseum öppnades 2011 och ligger i det s.k. guldhuset i Vasaparken, Stockholm. Verksamheten består av konsthall, museum, butik samt restaurangverksamhet.I huset finns dessutom lägenheter som ägs av Sven-Harrys Konst- och bostadsstiftelse.

Uppdrag 1 - förstudie (2016)

Förstudie med syfte att fastställa restaurangverksamhetens omfattning, affärsmöjligheter och ekonomiska förutsättningar samt skapa underlag för beslut om rekrytering av ny restauratör.

 

Uppdrag 2 - rekrytering ny restauratör

Upphandling av restauratör till Sven Harrys Restaurang, Vasaparken - Stockholm. Upphandlingen omfattande drift av restaurang- och caféverksamhet samt intern catering till Konsthallens verksamhet.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »