SveaNor Fastigheter AB

Uppdrag 1
Förstudie med syfte att fastställa förutsättningarna för restaurangverksamhet i de två byggnader om 40 000 kvm som SveaNor uppför i nära anslutning till Huddinge sjukhus. Dominerande hyresgäster är KI, KTH och Röda Korsets högskola. Förstudien omfattade placering av verksamheterna, lokalyta, koncept, hyresförmåga och potentiella avtalsformer.

Uppdrag 2
Upphandling av restauratör

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »