Stockholm stad

 

Stockholm stad

Uppdrag 1 - Förstudie Eriksdalsbadet (EDB) (2022)

Förstudiens syfte var att fastställa huruvida nuvarande restaurang verkade i samma anda som EDB. Även logistik, marknad, ekonomi, utbud och avtal genomlystes. Förstudien ligger till grund för fortsatt projektering av EDBs stora renovering och ombyggnation som beräknas vara klar 2027.

Uppdrag 2 - Förstudie Husbybadet (2024)

Husbybadet har sedan byggnation 1999, varit en populär destination för många stockholmare. Då byggnaden lider av svåra fuktskador stängdes b la äventyrsbadet 2022. Husbybadet kommer därför att rivas och nya Husbybadet håller på att planeras. Attenda fick i uppdrag att utröna logistik, säkerhet, ekonomi och marknad för ett eventuellt matcafé och receptionsområde i nya Husbybadet. 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »