Stockholm stad

 

Stockholm stad

Uppdrag 1 - Förstudie Eriksdalsbadet (EDB)

Förstudiens syfte var att fastställa huruvida nuvarande restaurang verkade i samma anda som EDB. Även logistik, marknad, ekonomi, utbud och avtal genomlystes. Förstudien ligger till grund för fortsatt projektering av EDBs stora renovering och ombyggnation som beräknas vara klar 2027.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »