Stendörren

 

Uppdrag 1

Förstudie (2020)

Attendas uppdrag var att genomlysa vilka förutsättningarna som finns att skapa en restaurangverksamhet i Fastigheten Point Nacka, Finntorp.  I rapporten belystes bakgrund, syfte och mål med en restaurangverksamhet, intern- och extern marknad, utbud,  restaurangekonomi med kopplad hyresförmåga, förslag på storlek kök samt restaurangverksamhetens koppling till entré. 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »