Statens Fastighetsverk

 

sfv

Uppdrag 1

Förstudie gällande restaurangverksamhet på Riddarholmen i Stockholm. Attendas uppdrag bestod i att undersöka kontorshyresgästernas behov av restaurangservice, belysa de ekonomiska förutsättningarna inklusive investeringar och möjliga avtalsformer. Viktig parameter i bedömningen av förutsättning för restaurangverksamhet var pågående och framtida byggprojekt i direkt anslutning till fastigheten, dels järnvägstunneln, dels ombyggnation av Centralbron. 2009

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »