Spritmuseum

spritmuseum

Uppdrag 1
Förstudie med anledning av Vin & Sprithistoriska Museets flytt till nya lokaler på Djurgården. Syfte med förstudien var att fastställa restaurangverksamhetens omfattning, affärsmöjligheter, eventuell outsourcing och avtalsform samt ekonomiska förutsättningar och restaurangens inverkan på Museets egen ekonomi. 2010

Uppdrag 2
Rekrytering/Upphandling av restauratör. Attenda svarade för hela processen från förslag på restauratörer, objektsbeskrivning, avtalsförslag, informationsmöten med restauratörer till överlämnande av utvärderingsrapport. Slutligt val gjordes av Museet. 2010-2011

Uppdrag 3
Mall för månatlig uppföljning av verksamheten, både med avseende på ekonomi och kvalitet samt uppföljningsmöten med Spritmuseum och restauratör. 2012

Uppdrag 4
Spritmuseum beslutar att bedriva verksamheten i egen regi, med ambitionen att skapa en av världens bästa museirestauranger. Attenda ges i uppdrag att svara för rekrytering av restaurangchef och köksmästare samt upprätta budget för den nya verksamheten. 2013.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »