SPP

spp

Uppdrag 1

Förstudie påkallat av SPPs flytt till nytt huvudkontor. Attendas uppdrag bestod i att fastställa grundförutsättningarna för restaurangverksamheten, såsom dimensionering, utbud, hyresförmåga, avtalsform och gränsdragning mot SPPs egen serviceorganisation. I uppdraget ingick även att delta på byggmöten och att tillvarata restaurangverksamhetens intressen. 2010-2011

Uppdrag 2

Upphandling av restauratör till restaurangverksamheten. Attenda svarade för hela processen från förslag på restauratörer, objektsbeskrivning, avtalsförslag, informationsmöten med restauratörer till överlämnande av utvärderingsrapport. 2011-2012

Uppdrag 3

Budget samt mall för månatlig uppföljning av verksamheten, både med avseende på ekonomi och kvalitet. 2012-2019

Uppdrag 4

Formulering nytt avtal

 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »