Sportfastigheter - Nya Studenternas

Sportfastigheter planerar att bygga en nya fotbollsarena kallad Nya Studenternas i Uppsala. Attenda fick i uppdrag att skriva en förstudie med anledning av restaurangetablering i samband med byggnationen av arenan. 

Uppdrag 1 - Förstudie (2016)

Förstudie med syfte att klarlägga restaurangverksamhetens placering på arenan, dess ekonomi, logistik vid stora evenemang samt avtalsupplägg. Förstudien innehöll även en djuplodad genomlysning av marknaden där b.la. flöden studerades. 

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »