Sportfastigheter - Arena Studenternas

Sportfastigheter

Sportfastigheter planerar att bygga en nya fotbollsarena kallad Nya Studenternas i Uppsala. Attenda fick i uppdrag att skriva en förstudie med anledning av restaurangetablering i samband med byggnationen av arenan. 

Uppdrag 1 - Förstudie (2016)

Förstudie med syfte att klarlägga restaurangverksamhetens placering på arenan, dess ekonomi, logistik vid stora evenemang samt avtalsupplägg. Förstudien innehöll även en djuplodad genomlysning av marknaden där b.la. flöden studerades. 

Uppdrag 2 - upphandling (2019)

Attenda formulerade anbudsunderlag, utvärderingskriterier och avtal i samarbete med Sportfastigheter och Uppsala kommuns upphandlingsavdelning. Attenda medverkade ävend som rådgivare vid utvärderingen av anbud.

 

 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »