Solna stad

 

Uppdrag 1

Förstudie restaurang,- mötes, och logi - Överjärva gård (2022)

Solna stad som genom Råsunda Förstads AB äger Överjärva gård har beslutat att genomgripande genomlysa på vilket sätt Överjärva gård kan bli ett besöksmål - en destination - för i huvudsak solnaborna. Här ska friluftsliv, kultur, naturskola och djur gälla. Till detta behövs funktioner för att stödja området såsom t. ex. restaurang, logi, mötesplatser etc. 

Syftet med förstudien är att beskriva vad som behöver levereras byggnads- och drifttekniskt samt vilka ekonomiska förutsättningar som krävs gällande restaurang, mötesplatser och logi, för att lyckas få Aktörer intresserade av uppdraget och/eller som främjar området.

Förstudien fastställer objektets omfattning, placering, logistik och kapacitet, syfte, kvalitetsinriktning, utbud, funktionalitet och logistik, affärsmöjligheter, avtals- och upphandlingsformer samt ekonomiska förutsättningar – vilket presenteras i förstudien. Förstudien ligger till grund för uppdragsgivarens inriktningsbeslut, objektsbeskrivning samt som del av underlag anbudsunderlag och avtalsutkast vid rekrytering av Aktör.

 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »