Södertörns högskola

Uppdrag 1
Förstudie som stöd för hyresavtal i samband med konkurrensutsättning av restaurang. 2008

Uppdrag 2
Marknadsanalys av planerad och förväntad utveckling i närområdet och med fokus på hur detta påverkar det framtida behovet av restaurangtjänster. Intervjuer med företrädare för Högskolan, KI, KTH, Universitetssjukhuset, Flemingsbergs Science, Akademiska Hus och SveaNor. 2014

Uppdrag 3
Förstudie på en av Högskolans två restaurangverksamheter med inriktning på funktionalitet, utförande, efterfrågan, ekonomiska förutsättning samt möjliga avtalsformer. 2014

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »