Simonsland, Borås

Borås stad

Uppdrag 1
Förstudie åt fastighetsbolaget Kanico, rörande restaurang-, café- och konferensverksamhet i Simonsland. Totalt omfattar Simonsland 60 000 kvm och avsikten är att det ska bli navet för kulturell och affärsmässig utveckling i ett framtida Borås. Projektet drivs i samverkan med Borås Kommun, Näringslivet och Högskolan. Attendas uppdrag var att fastställa grundförutsättningarna för restaurang-, café- och konferensverksamheten, såsom dimensionering, utbud, hyresförmåga och avtalsform. Stort fokus lades på matsalsmiljön för att dels skapa informella mötesplatser, dels skapa en miljö som samtidigt kan hantera både studenternas måltidsvanor och näringslivets krav på representation. Attenda var dessutom delaktig i urvalsprocessen av storköksarkitekt samt utformning av restaurangkök och café. 2011

Uppdrag 2
Rekrytering/Upphandling av restauratör. Attenda svarade för hela processen från förslag på restauratörer, objektsbeskrivning, avtalsförslag, informationsmöten med restauratörer till överlämnande av utvärderingsrapport. 2011-2012

Uppdrag 3
Efter en mycket framgångsrik uppstart av restaurangen the Company har restauratören valt att avsluta uppdraget för att kunna koncentrera sig på sina övriga verksamheter i Göteborg. Fastighetsägaren anlitade Attenda för att snabbt komma igång med en rekrytering av ny restauratör alternativt se över möjligheterna till annan driftsform. Efter att - tillsammans med Attenda - genomfört ett antal möten med intresserade restauratörer beslutade sig fastighetsägaren för att själv överta driften av restaurangverksamheten. 2015

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »