Siemens

Siemens

Uppdrag 1
Förstudie och upphandling av restauratör till Siemens företagsrestaurang Energikällan och representationsrestaurang, Slottsmässen, i Finspång. Restaurangverksamheten omfattade även konferens- och kaffeautomatservice till ca 3 000 anställda. Förutom de större etablerade måltidsföretagen, inbjöds också ett antal mindre lokala restauratörer. 2010

Uppdrag 2
Mall för månatlig uppföljning av verksamheten, både med avseende på ekonomi och kvalitet samt uppföljningsmöten med Siemens och restauratör. 2011

Uppdrag 3
Förstudie bestående av marknadsanalys och ekonomiska förutsättningar för Siemens interna hotellverksamhet i Finspång Slott. Detta med anledning av planer på att låta nuvarande restauratör ta över hotelldriften samt att öppna verksamheten till allmänheten. I Attendas uppdrag ingick även framtagande av avtalsförslag, analys av restauratörens offert samt deltagande i förhandlingar med restauratören. 2012

Uppdrag 4
Genomgång av avtal i samband med omförhandling med befintlig restauratör till restaurangverksamheten vid Siemens HK i Upplands Väsby. Attendas uppdrag bestod i att ge förslag på förändring och tillägg samt vara behjälplig med strategi inför omförhandlingen. 2013

Uppdrag 5
Ekonomisk analys av restaurang- och hotellverksamheten i Finspång samt framtagande av Anbudsunderlag och avtalsförslag. Krav från Siemens var att upphandlingen skulle kunna genomföras som två separata objekt (personalrestaurangen respektive hotell och representationsrestaurangen) alternativt en entreprenör för samtliga verksamheter. I Attendas uppdrag ingick även granskning av inkomna anbud och stöd i utvärderingsprocessen. 2013.

Uppdrag 6
Uppföljningsfil som är anpassad till verksamhetens nya förutsättningar och restauratörens anbud/budget. 2013-14

Uppdrag 7

Uppföljningsfil som beskriver varje enhets resultat månad för månad samt med valfria ackumulerade perioder. 2018

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »