Sida

Sida

Uppdrag 1

Upphandling av restauratör till restaurang och cateringverksamheten i Sidas nya huvudkontor på Valhallavägen i Stockholm. Attendas åtagande bestod i objektsbeskrivning, ekonomisk analys, förslag till utvärderingskriterier samt delaktig i utvärdering. 2005.

Uppdrag 2
Upphandling av restauratör enligt LOU till Sidas och Naturvårdsverkets huvudkontor. Produktionsköket ligger i Sidas lokaler, men i övrigt är verksamheterna separerade från varandra. Stort fokus på miljöfrågor samt att skapa en restaurangverksamhet och ett serviceutbud som stödjer tillkomsten av informella möten. 2009.

Uppdrag 3

Mall för månatlig uppföljning av verksamheten, både med avseende på ekonomi och kvalitet samt uppföljningsmöten med Sida och restauratör. 2010

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »