Scania

Scania

Uppdrag 1

Förstudie av Scanias restaurangverksamhet i Södertälje, som omfattar 12 restauranger, 6 caféer och service till 360 kaffeautomater. Attendas uppdrag bestod i att göra en ekonomisk analys av nuvarande verksamhet och utifrån Scanias behov, krav och önskemål, påvisa utvecklingsmöjligheter samt tänkbara förändringar i avtalsform och affärsupplägg. Dessutom skulle förstudien ge Scania tillräcklig information för att kunna genomföra en upphandling. 2011

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »