SBB Norden

SBB Norden

 

 

Uppdrag 1 - Förstudie (2024)

Astrazeneca sålde fastigheten Pyramiden 20 i Södertälje 2013. Innan dess var restaurangverksamheten i byggnaden personalmatsal åt Astrazenecas anställda. Idag äger SBB Norden fastigheten och det har blivit hög tid att se över restaurangverksamheten. 

Attenda fick uppdraget att genomgripande fastställa objektets omfattning, placeringar, logistik och kapacitet, syfte, kvalitetsinriktning, utbud, funktionalitet och logistik, affärsmöjligheter, avtalsformer samt ekonomiska förutsättningar –
vilket presenteras i förstudien.

Förstudien ligger sedan till grund för; Uppdragsgivarens inriktningsbeslut gällande exempelvis investering eller ej,
objektsbeskrivning för intressenter samt som del av underlag anbudsunderlag och avtalsutkast vid rekrytering av Restauratör.

 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »