SAS

Upphandling av restauratör till SAS restauranger vid huvudkontoret i Frösunda samt två enheter på Arlanda. Upphandlingen omfattade drift av personalrestauranger, representationsmatsalar, intern catering samt övrig måltidsrelaterad service till ca 2700 medarbetare knutna till fastigheterna. 2007

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »