Regeringskansliet

Uppdrag 1

Förstudie omfattande förutsättningar för restauration vid Rosenbad och UD, 2007

 

Uppdrag 2

Del i upphandling av entreprenör till restaurang och cateringverksamheten i Sveriges Riksdag. Attendas åtagande bestod i objektsbeskrivning, ekonomisk analys, visning av objekt, förslag till utvärderingskriterier samt delaktig i utvärdering, 2007-2008


Uppdrag 3
Ekonomisk analys av verksamheten vid Centralposthuset samt presentation av handlingsalternativ, 2009

Uppdrag 4
Mall för månatlig uppföljning av verksamheten, både med avseende på ekonomi och kvalitet samt genomgång och justering av restauratörens budgetförslag för kommande år. 2010

Uppdrag 5
Genomgång och analys av budget för restaurangverksamheterna i Rosenbad och Kryddgården. Deltagande i möten med restauratör, som kompetensförstärkning till uppdragsgivaren i faktafrågor. 2011

Uppdrag 6
Förstudie omfattande restaurangverksamheten till samtliga departement. Syftet med förstudien var att ge RK underlag för att, inom den egna organisationen, kunna ta fram ett Förfrågningsunderlag till kommande upphandling. 2013

Uppdrag 7
Rapport gällande funktionalitet och förväntade investeringskostnader inför nybyggnation av nytt produktionskök i kv. Björnen. 2014

Uppdrag 8
Inventering och behovsanalys för inköp av köks- och matsalsutensilier i samband med flytt till nytt produktionskök. 2015

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »