Phadia AB

Uppdrag 1

Upphandling av restauratör till Phadias restaurang Linden, Uppsala. Upphandlingen omfattade drift av personalrestaurang, service till konferensrum, representationsmatsalar och intern catering. 2008.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »