Örebro Universitet

 

Uppdrag 1 - förstudie

Förstudie för Örebro Huvudcampus gällande nuvarande verksamheters utbud, hållbarhetsarbete, prissättning, ekonomi och avtal i förhållande till Örebro Universitet och dess studenters behov, önskemål och krav. Frågan var om restaurangverksamheterna på området speglar Universitetets forskning och satsning på hälsa och hållbarhet samt stödjer och servar studenterna på bästa sätt (2017).

 

Uppdrag 2 - förstudie

Förstudie för Örebro Medicinarcampus vid Örebro Universitetssjukhus. Om- och tillbyggnation planeras då nuvarande byggnad är för trångbodd. Förstudiens inriktning är huruvida planerade restaurangytor samt mingelytor för hörsal kommer att räcka till. Förstudien beskriver den nuvarande inre marknaden samt planerade kommande volymer vilket speglas mot de ytor som är tänkta att användas. Även restaurangens möjliga logistik och ekonomi genomlystes. Attenda genomförde en studentenkät där syftet var att få reda på utbud och vilken restaurangmiljö som önskades bland studenterna. 123 studenter svarade på enkäten som presenterades i förstudien. Förstudien används för vidare projektering av byggnationerna (2018).

 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »