Örebro Konserthus

 

örebro konserthus

Uppdrag 1
Förstudie med anledning av restaurangetablering i samband med om- och tillbyggnationen av Örebro konserthus. Attenda blev kontaktad först 7 månader före planerad driftsstart, då konserthusledningen insett att man dels hade problem med funktionaliteten i restaurangen, dels behövde hjälp med upphandlingen av kvalificerad restauratör. 2015

Uppdrag 2
Bristande förutsättningar för den projekterade restaurangen i relation till de krav och förväntningar som ställdes på verksamheten medförde att en omprojektering blev nödvändig. Attenda påvisade 10 problemområden. I samråd med konserthusledningen, fastighetsägaren och arkitekten upprättades därefter en åtgärdsplan. Som ett led i detta var Attenda även behjälplig med rekrytering av inredningsarkitekt till de publika matsalsytorna. Uppdrag vanns av Tengboms i samarbete med Citron design. 2015

Uppdrag 3
Upphandling (tjänstekoncession) av restauratör med syfte att förbättra servicen till konserthusets besökare och att skapa ett levande konserthus under hela dagen. Viktiga kriterier vid val av restauratör var entreprenörskap, förmågan att kunna leverera hög kvalité och att kunna anpassa utbudet till den mycket varierade verksamhet som bedrivs inom Örebro konserthus. Vinnande anbud var en affärskonstellation som bl.a. bedriver Café Java, Restaurang Fratelli och Katrinelunds Partihandel

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »