Nobel Center

 

Attenda har förstudie av Nobel Center där syftet var att skapa en aktiv mötesplats och världsdestination i Stockholm där Restaurangverksamheten skall klara alla de olika målgrupper som kommer att besöka Nobel Center.

Nobel Center är just nu är under projektering och ska ersätta dagens verksamhet i Gamla Stan.

All verksamhet ska genomsyras av Alfred Nobels talesätt "Att verka för mänsklighetens största nytta". Målet är 600 000 årliga besökare från hela världen. 

Uppdrag 1 - förstudie (2016)

Attenda genomförde under 2016 en förstudie med förutsättningen att Nobel Center ska klara av kryssning- och vanliga turister, skolklasser, flanerande stockholmare och akademiker.

Syftet var att fastställa restaurangverksamhetens omfattning, marknad, dimensionering, placering i fastigheten, ekonomiska förutsättningar, affärsmöjligheter och hyresförmåga samt tänkbara avtalsupplägg

 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »