Newsec

Uppdrag1

Ekonomisk analys av befintligt entreprenadavtal i samband med omförhandling av hyreskontrakt omfattande restaurang- och konferensverksamhet i en kommersiell fastighet, Kista. 2006.

Uppdrag 2

Ekonomisk analys av befintligt entreprenadavtal i samband med omförhandling av hyreskontrakt omfattande restaurangverksamhet i en kommersiell fastighet, Stadshagen. 2007.

Uppdrag 3

Förstudie och upphandling av restauratör till en större kontorsfastighet i Göteborg. Upphandlingen omfattade drift av lunch- och representationsmatsal, service till ett i huset etablerat hotell samt service till konferensanläggning och företag i fastigheten. 2008 - 09.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »