NCC

 

 

 

Uppdrag 1

Förstudie med syfte att analysera behovet och utformningen av restaurang- och konferensfaciliteter i planerad kontorsbyggnation om 20.000 kvm i centrala Stockholm. Detta med utgångspunkt från fastighetsägarens krav på avkastning samt hyresgästernas behov. 2003.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »