Naturhistoriska Riksmuseet

Uppdrag 1

Uppdrag avseende rekrytering av restaurangchef. 2007.

Uppdrag 2

Upphandling av restauratör till NRM. Attenda producerade anbudsförfrågan, avtalsförslag, ekonomisk analys och förslag till utvärderingskriterier. 2007-2008.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »