Nationalmuseum

 

Uppdrag 1
Förstudie med syfte att fastställa restaurangverksamhetens omfattning, marknad, dimensionering, placering i fastigheten, ekonomiska förutsättningar, affärsmöjligheter och hyresförmåga samt tänkbara avtalsupplägg. 2012

Uppdrag 2
Löpande rådgivning i projekteringen av café- och restaurangverksamheten. Projektmöten tillsammans med NM:s projektledare, hus- och storköksarkitekter. 2013

Uppdrag 3
Upphandling (tjänstekoncession) av restauratör. Syfte med upphandlingen var att skapa en högkvalitativ restaurangverksamhet som dels är integrerad med Nationalmuseums verksamhet, dels ska bidra till att stärka Nationalmuseums varumärke. Vinnande anbud blev Fredrik Eriksson AB, som bl.a. driver Långbro Värdshus. 2015

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »