Nacka kommun

 

 

Uppdrag 1 - Förstudie

Förstudie och Restaurangverksamheten är öppen för allmänheten och omfattar måltidsservering till medarbetarna i stadshuset och dess besökare, förtäring till mötesrum, beställningsverksamhet i samband med representation och arrangemang, inköp av kaffe till kaffeautomater och leverans av fruktkorgar (2011). 

Uppdrag 2 - Upphandling

Upphandling enligt LOU av restauratör till Nacka Stadshus (2011).

Uppdrag 3 - Förstudie

Förstudie inför ny upphandling av Restauratör till Nacka Stadshus. Studien fokuserade på - utöver normal verksamhet såsom lunch, catering och kaffe samt fruktservice - hur man kan skapa en öppen miljö där anställda och kommunens medborgare kan mötas och på vilket sätt restaurangverksamheten kan bidra till mötet. Även kravställning hållbarhet och kvalitet genomlystes för att skapa en verksamhet som går i linje med kommunens vision "Sveriges bästa kommun" (2018).

Uppdrag 4 - upphandling

Upphandling enligt LUK där utvärderingskriterierna var kvalitet, hållbarhet, ekonomi och personal. Stor vikt lades på kvalitet.

 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »