Mengus Fastighets AB

 

 

Uppdrag 1
Uppdraget bestod i en ekonomisk analys avseende restaurang- och konferensverksamhet i större kontorsfastighet, Solna. Detta som underlag för att kunna skapa relevanta avtal mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. 2007.

Uppdrag 2
Fastställa de ekonomiska förutsättningarna och hyresförmågan för restaurangverksamheten i Solna Gate. Detta som underlag för Mengus inför omförhandling av avtal. 2013

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »