Mengus Fastighets AB

 

 

Uppdrag 1
Uppdraget bestod i en ekonomisk analys avseende restaurang- och konferensverksamhet i större kontorsfastighet, Solna. Detta som underlag för att kunna skapa relevanta avtal mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. 2007.

Uppdrag 2
Fastställa de ekonomiska förutsättningarna och hyresförmågan för restaurangverksamheten i Solna Gate. Detta som underlag för Mengus inför omförhandling av avtal. 2013

Uppdrag 3 - Förstudie (2022)

Förstudie gällande Gate:01 (Gamla HK SAS) i Frösundavik. Mengus intention är att restaurangverksamheten ska linjera med övrig kvalitet i byggnaden, som i dagsläget är hög – så hög att kontorshuset Gate:01 rankas som en av de bästa i Sverige.

Som en del i att uppnå och spegla Mengus syfte och målsättning med restaurangverksamheten, har Mengus valt, med Attendas hjälp, att se över restaurangverksamheten och belysa dess omfattning, kapacitet, mark-nad, utbud, logistik, funktion som mötesplats, ekonomiska förutsättningar och tänkbara avtalsupplägg samt restauratörsprofil som kan passa i Gate:01.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »