Lärarförbundet

 

Uppdrag 1
Förstudie av Lärarförbundets restaurang-, konferens- och festvåningsverksamhet i huvudkontoret på Stora Essingen i Stockholm. Attendas uppdrag bestod i att göra en ekonomisk analys av nuvarande verksamhet och utifrån Lärarförbundets behov, krav och önskemål, påvisa utvecklingsmöjligheter, hyresförmåga samt tänkbara förändringar i avtalsform och affärsupplägg. 2011

Uppdrag 2
Upphandling av restauratör till verksamheten. Processen var mer att likna vid en rekrytering, med ett fåtal utvalda restauratörer. Målsättningen var höjd kvalitetsnivå och ökad intäkt till Lärarförbundet. Bägge kriterierna uppfylldes med råge. 2013.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »