Länsförsäkringar AB

Uppdrag 1

Analys av LFABs kostnader för måltidsservice till anställda i huvudkontoret på Gärdet i Stockholm. Uppdraget omfattade totalkostnad, skatterättsliga regler och dess konsekvenser i samband med lunchförmån samt förslag till avtalsförändring. 2004.

Uppdrag 2

Löpande uppdrag såsom konsultation vid avtalsförändringar, framtagande av uppföljningsmallar och implementering av betalsystem. 2004-2007.

Uppdrag 3

Upphandling av restauratör till Restaurang Länsrätten och Café Europa, Stockholm. Upphandlingen omfattade personalrestaurang, café, intern catering, representationsmatsalar, konferens- och kaffeautomatservice. 2008.

Uppdrag 4

Förstudie med syfte att skapa beslutsunderlag inför Länsförsäkringars kommande omförhandling med nuvarande restauratör. Attendas uppdrag bestod i att fastställa objektets omfattning, affärsmöjligheter och ekonomiska förutsättningar samt att presentera ett avtalsförslag för restaurangverksamheten. 2011

Uppdrag 5

Svarat för work-shop mellan LFAB och ny Restauratör gällande avtalsrelaterde frågor. (2020)

Uppdrag 6 - Förstudie (2022)

Attenda fick i uppdrag att genomföra en förstudie med syfte att hjälpa LFAB att utveckla sina tjänster inom förtäring, dels genom att genomlysa vilka förväntningar som finns bland anställda och inom LFAB, dels belysa nuläget d v s huruvida Restauratören levererar enligt avtal och hur anställda upplever leveransen.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »