Kungliga Konsthögskolan

Uppdrag 1 - Förstudie

Den 21-22 september 2016 eldhärjades Båtsmanskasernen vilken inhyste en del av
KKH:s verksamhet. KKH kommer inte att flytta tillbaka till Båtsmanskasernen, utan genomför en förstudie och kostnadsbedömning för att granska en möjlig förtätning i huvudbyggnad istället. I planeringen ingår även en genomlysning av Restaurangverksamheten som idag består av en liten enhet på ca 30 platser samt ett kök på ca 20 m². 

Attendas uppdrag var att belysa ekonomi, lämpligast plats för en restaurangverksamhet i fastigheten, marknad, logistik samt studenternas önskan om en social mötesplats. Därutöver redogjordes för olika avtals- och driftsformer b. la. Management Fee avtal och för- och nackdelar att driva verksamheten i egen regi.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »