Kungliga Biblioteket

 

Uppdrag 1
Rekrytering av tillfällig restauratör till KBs restaurang och café. Attendas uppdrag bestod av att göra en generell bedömning av verksamhetens omfattning, utbud och möjligheter, tillhandahålla avtalsförslag samt föreslå och presentera lämplig restauratör, som kan driva verksamheten fram till dess att ombyggnationen av fastigheten är klar och KB kan genomföra en upphandling (LOU). 2011

Uppdrag 2
Tillsammans med storköksarkitekt fastställa funktion och placering av KB´s nya caféverksamhet, EspressoBar. 2013

Uppdrag 3
Förstudie samt upphandling (tjänstekoncession) av restauratör till KB´s restaurang- och caféverksamhet. Upphandlingen löpte parallellt med processen att omvandla mottagningsköket till ett produktionskök. Förfrågningsunderlaget genomgick därför ett antal uppdateringar beroende på ändrade förutsättningar, men upphandlingen kunde trots detta avslutas inom en för KB acceptabel tidsram. 2013.

Uppdrag 4
Med anledning av befintlig restauratörs konkurs tvingades restaurangen på KB stänga med kort varsel. Attenda var KB behjälplig med att inom loppet av tre veckor genomföra en rekrytering av kvalificerad restauratör. Carotte Catering kommer att bedriva uppdraget, som omfattar restaurang och café, till sommaren 2016, varefter en ny upphandling ska ha genomförts. 2015

Uppdrag 5 Upphandling (tjänstekoncession) av restauratör - pågående.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »