Kungliga Musikhögskolan

 
Uppdrag 1
Förstudie med anledning av restaurangetablering i högskolans nya fastighet på Valhallavägen i Stockholm. Förstudien visade att den projekterade restaurangen saknade att stort antal funktioner för att kunna leverera i enlighet med högskolans ambitioner. Vid tidpunkten för förstudien var grundläggande delar i köket och servering redan byggt, varför endast smärre justeringar var möjligt. Även avsaknaden av förrådsutrymmen var påtaglig. Högskolans ledning arbetar med att åtgärda problemen, men tillsvidare har man tvingats sänka ambitionsnivån och minska bredden i restaurangens utbud. 2015

Uppdrag 2
Upphandling (tjänstekoncession) av restauratör. Restaurangverksamheten omfattar lunchservering, café, bar, intern catering i fastigheten samt försäljning i samband med konserter och konferenser. Målsättningen är att restaurangverksamheten ska bidra till att stärka KMH:s varumärke samt bli en välbesökt mötesplats, som i förlängningen leder till att KMH intar en ledande position på den svenska kulturscenen. Vinnande anbud var Smakart som då även svarade för restaurangverksamheten i Karolinska Institutets Aula Medica. 2015

  

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »