Klövern AB

Förstudie omfattande behov, marknad och ekonomi samt upprättande av anbudsunderlag och avtal för framtida upphandling av restauratör till Restaurang Morellen, Uppsala. 2008 - 09.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »